Donateur worden

Donateur worden?

De vereniging Vrienden van de Schaapskudde is voor haar voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van donaties en giften. Als u ons een warm hart toedraagt en wilt steunen, kunt u dat doen door donateur te worden.

U kunt zich opgeven als donateur door naar onderstaand mailadres uw naam en adresgegevens te zetten onder de vermelding van ‘Donateur worden’.

U krijgt dan een acceptgiro om het jaarlijkse bedrag (voor 2020 minimaal €10,00) over te maken.

Ook eenmalige giften zijn natuurlijk heel welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL82 RABO 0302 109 153

De  vereniging Vrienden van de Schaapskudde is ANBI-geregistreerd. Bijdragen aan onze kudde zijn fiscaal aftrekbaar. Zie ook onder ANBI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Jantine van Dijk via schaapskooileersum@gmail.com