ANBI

Onze Vereniging Vrienden van de Schaapskudde heeft een zgn. ANBI status. Om deze te behouden dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd.

Hieronder volgen de sinds 1 januari 2014 verplicht te publiceren gegevens:

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, de bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Vereniging is 7022323.

In het beleidsplan staat dat het beleid van de Vereniging bestaat uit het in stand houden en verzorgen van een kudde schapen in een historische schaapskooi. Om dit te kunnen uitvoeren hebben we vaste donateurs en worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

In 2022 zijn er kraamvisites georganiseerd voor onze adoptanten. Nadat alle lammeren waren geboren, zijn de kleuterklassen van de plaatselijke basisscholen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de schaapskooi om de lammetjes te aaien en educatie te krijgen over de schapen. Daarnaast hebben we begin juni een succesvol schaapscheerdersfeest gehouden voor al onze donateurs en andere belangstellenden.  Nieuw dit jaar was onze deelname aan NLdoet. Op deze dag hebben we onderhoudswerkzaamheden aan de kooi en de omliggende weides verricht.

Download hier ons financieel jaarverslag over 2022: Jaarverslag-2022